Om orkestern

En ung och kraftfull orkester…
Malmö SymfoniOrkester föddes i Malmö 1925 men har endast verkat som renodlad symfoniorkester sedan 1991. Innan dess fanns ett delat uppdrag som opera- och symfoniorkester i staden. Idag är vi en av Sveriges fyra största orkestrar, hundra begåvade musiker med hög musikalisk och teknisk kvalitet. I Malmö Konserthus presenteras ett rikt och mångskiftande konsertutbud för en stor och entusiastisk publik (80% beläggning). En publik som också utmanar och sporrar oss att ständigt blicka framåt.

… ett levande Konserthus
Med tillit och respekt verkar vi tillsammans för att MSO och Konserthuset förblir en expansiv och konstmusikalisk mötesplats i regionen. Ett centrum för den levande musiken. Här är Malmö SymfoniOrkesters arbetsplats, inspelnings- och konsertlokal. Huset hyr vi flitigt ut till andra konsert- och konferensarrangörer vilket bidrar till maximalt utnyttjande och puls. Allt från konstmusik till show och evenemang. 1.200 platser till publiken och 22x15 meter scenyta till artisterna.

Mitt emellan tradition och framtid
Malmö SymfoniOrkester är stolta traditionsbärare av den symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den vidare – in i framtiden. Att i vårt moderna samhälle med en ständigt växande nöjesindustri ge näring åt symfonimusikens arv är vår ständiga drivkraft.

Lager på lager av dimensioner läggs till ett verk som kanske har sitt ursprung i en annan tid. Vandringen i tiden mellan dirigenter, artister och orkestrars olika tolkningar gör magin ständigt föränderlig. Publikens upplevelse och orkesterns framträdande här och nu blir vårt bidrag till verkets historia. Idérikedom genomsyrar processen och gör vår orkester till en högst levande faktor i vår omvärld.

Artister & dirigenter
Nikolaj Znaider, Elina Sirone och Tatjana VassiljevaNikolaj Znaider, Elina Sirone och Tatjana Vassiljeva

Som alla världsorkestrar vill vi kunna erbjuda det bästa av det fantastiska utbud som finns på den internationella scenen. Många spännande namn har lagts i gästboken och framtiden kommer att bjuda nya bekantskaper av begåvade solister. Vi följer den svenska artisttraditionen och tar hand om de unga solisterna som sedan blir orkestern och publiken trogna även när världskarriären tar över. Arbetshungern är stor och tillsammans med högkvalitativa dirigenter, intensifierat kompetensarbete i orkesterkollektivet och bredare repertoarval stärker vi den konstnärliga identiteten och profilen. Ett nära samarbete med Köpenhamns musikliv har också bidragit till regionens attraktionskraft. Vem kan, förutom Tokyo, erbjuda tre symfoniorkestrar på 30 minuters avstånd.

Chefdirigent
Marc Soustrot - från säsongen 2011/2012

Tidigare chefdirigenter
1925-1929 Walther Meyer-Radon
1930-1947 Georg Schnéevoigt
1948-1961 Sten-Åke Axelson
1962-1963 Herbert Blomstedt, huvuddirigent
1962-1964 Rolf Agop
1969-1974 Elyakum Shapirra
1974-1977 Janos Fürst
1978-1985 Stig Westerberg
1986-1988 Vernon Handley
1988-1990 Brian Priestman, förste gästdirigent
1991-1994 James DePreist
1994-1997 Paavo Järvi
1997-2000 Gilberg Varga, förste gästdirigent
2002-2003 Mario Venzago, förste gästdirigent
2003-2006 Christoph König
2002-2006 Markus Lehtinen, förste gästdirigent
2007-2011 Vassily Sinaisky

Hedersdirigenter
2000-2005 Sixten Ehrling
2000-2004 Heinz Wallberg
2011 Vassily Sinaisky 

Alltid spelglädje på programmet
Björn Arnholdt-Olsson, viola och Jörgen Svensson, violinBjörn Arnholdt-Olsson, viola och Jörgen Svensson, violin
Alla symfoniorkestrar omhuldar en standardrepertoar, ”main stream”, en självklarhet för att vårda arvet, hålla orkestern i god form och ge publiken en referensram för vårt samhälles konstmusik. Malmö SymfoniOrkester är inget undantag, men man kan med fog säga att vi dessutom har ett medvetet repertoararbete bl.a. genom idérika samarbeten mellan institutioner, högskolor och orkestrar i regionen. 1900- och 2000-talets musik faller på plats som ett naturligt inslag i programtablån. Enstaka programsatsningar möjliggör också att mer udda verk spelas. Viktiga traditioner för orkestermusikens utveckling lyfts fram i tematiska serier och MSO är nog den orkester i Sverige som har den starkaste Brucknertraditionen.

En stor del av den musik som skrivs idag fylls av en betydande rytmisk puls och ett intensivt klangtempo och genom denna har orkestern kunnat utveckla sin unika rytmkänsla. 3-5 uruppföranden varje säsong bidrar också till att finna vägar in i det samtida konstnärliga uttrycket. Varje säsong framförs också en konsertant opera.

Små, pigga och nyfikna
MSO satsar stort på barn och ungdom. Med våra Nallekonserter, skol- och familjeproduktioner och studiebesök lockar vi ständigt nya generationer till Konserthuset. Här möter barn och föräldrar den stora klassiska musiken och orkesterklangen. Alltid succé, alltid fullsatt!

Viktiga pusselbitar
Svenska orkestrar har nått fantastiska internationella framgångar de senaste tjugo åren. Musikutbildningarna har utvecklat musiker som nått höjder i sitt spel som tidigare varit otänkbara. Hög musikalisk kvalité och teknisk briljans hos varje enskild musiker gör orkestern obegränsad. 17 olika nationaliteter utgör en härligt ung och kraftfull symfoniorkester. I MSO vårdas en kollektiv energi. Delaktigheten är stor och engagemanget konstruktivt i samtliga led. Ett steg på vägen är en långsiktig ledarskapsutbildning som genomförs med orkesterns alla stämledare. Förutom det stora utbudet av symfoniska konserter finns ett stort engagemang i kammarmusik och ensemblespel.

Vem finns bakom orkestern
Malmö SymfoniOrkester är ett kommunalt aktiebolag och bedriver en av Malmö Stad, Staten och Region Skåne offentligt bidragsstödd konsertverksamhet. Vi är en av Sveriges fyra stora symfoniorkestrar med nationellt uppdrag. Vår huvudsakliga uppgift är givetvis att möta den lokala och regionala konsertpubliken, och bidra till att den metropol som växer fram kring Öresund får ett brett symfoniskt utbud. Världens repertoar ska spelas i Malmö.

Malmö SymfoniOrkesters plats på kartan
Samarbetet över sundet växer sig starkt. Festivaler och gemensamma satsningar ökar både utbud och speltillfällen. Med regelbundenhet spelar MSO i Köpenhamn medan de danska orkestrarna gästar Malmö. Dirigenter, artister, tonsättare och musiker börjar inse potentialen och styrkan i regionens infrastruktur och samarbetsprojekt. Alla faktorer bidrar till ett levande konstmusikaliskt centrum. Bara det faktum att bron till Köpenhamn har minskat avståndet till 30 minuters färdväg mellan 3 miljoner människor ger hisnande möjligheter för framtiden. Det primära upptagningsområdet är södra Sverige, Danmark och Nordtyskland men givetvis har MSO en internationell plats på världskartan.


Produced by KAN